„Институт за прогресивно образование“ участва в международния партньорски проект SIMPLE по програма Еразъм + (2021-1-ES01-KA210-ADU-000034042), който стартира през януари 2022 г., за да допринесе за по-голямо включване и реализиране на Еразъм+ проекти, чрез създаване на интерактивни инструменти на достъпен език за реализиране на европейските програми. | Simplify the language of European programs through digital tools to ensure greater inclusion.


ЦЕЛИ

Основната цел на партньорския консорциум SIMPLE е да работи за опростяване на езика на европейските програми чрез създаване на цифрови дигитални инструменти, които да осигурят по-голяма достъпност, приобщаване и включване на организации и участници, които нямат опит в реализирането на Еразъм+ проекти.

ПАРТНЬОРИ

В проекта участват 4 партньорски организации от Испания, Франция, България и Словения:

  • Асоция AGEPE от Испания – координатор с дългогодишен опит в реализирането на Еразъм+ проекти/AGEPE | ASOCIACIÓN DE GESTORES DE PROYECTOS EUROPEOS – SPAIN
  • Група EFUND – Франция | EFUND GROUP – France
  • Младежка асоциация Завод – Словения | Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, informiranje in špor – Slovenija
  • Институт за прогресивно образование – България | INSTITUTE FOR PROGRESSIVE EDUCATION ASSOCIATION – Bulgaria

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

24 месеца – от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г.

ЗА ПРОЕКТА

Проектът е замислен да разработи практически инструменти и да ги предостави в ръцете на организации с малък или никакъв опит в реализирането на европейски проекти, макар и с дълга история на местно и национално ниво. Целта на практическите инструменти е чрез ясни и фокусирани стъпки да бъде обхванат целия процес на Еразъм+ проектите за мобилност и колаборация – концептуално, сътрудническо и фактическо реализиране.

Организациите участници в партньорския консорциум SIMPLE се обединяват около визията да направят Еразъм+ възможностите достъпни и разбираеми до повече професионалисти и организации посветени на обучението на възрастни и ученето през целия живот чрез обмен на иновативни и доказани методологии и подходи за преподаване и професионално развитие.

РЕЗУЛТАТИ

За постигането на целите си, консорциумът работи за създаване на следните инструменти:

  • Кратко ръководство с интерактивни инфографики, които ще се фокусират върху предоставянето на информация в 5 основни области и стъпки в процеса на разработване и реализиране на Еразъм+ проекти – Познаване, Разпознаване, Прилагане, Оценяване, Разпространение. Инфографиките включват QR код, който при сканиране отвежда заинтересованите към богат набор от ресурси по съответната тема.
  • Създаване на европейска мрежа от посланици на Еразъм+ в областта на образованието за възрастни, които чрез своите образователни центрове да популяризират проекта, да разпространяват другите създадени обучителни и информационни материали, както и да консултират други обучители и образователни центрове, които искат да участват в европейски програми като Еразъм+.
  • Онлайн програма за обучение, насочена към преподаватели, обучители и ръководители на организации, които преподават в сферата на образованието за възрастни, базирана на 5-те стъпки в основата на SIMPLE проекта – Познаване, Разпознаване, Прилагане, Оценяване, Разпространение.

Представяме Ви ръководството с интерактивни инфографики A SIMPLE GUIDE. Ръководството е на български език и може да бъде изтеглено от линка по-долу напълно безплатно.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ, НОВИНИ И ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПРОЕКТА

27.07.2023 г. – A SIMPLE GUIDE – Ръководството за реализиране на Еразъм+ проекти, онлайн, вече и на български език!

10.01.2023 г. – Публикация “Институт за прогресивно образование” е партньор по европейския проект SIMPLE


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Тази публикация отразява възгледите само на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.