Необходим е национален съвет за образователната реформа

Дни преди започването на новата учебна година говорим за реформите в образователната система със Самуил Шейнин, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, Явор Джонев, председател на Института за прогресивно образование и Ваня Добрева, председател на образователната комисия в Народното събрание.
Министерството на образованието също беше поканено, но пресконференция беше последното обяснение за отсъствието му.

прочетете цялата новина