New School Main Banner

Начално прогресивно училище вече е IB candidate school

Кандидатурата на Начално прогресивно училище за IB Primary Years Programme е приета. Училището официално е признато от IB Organizаtion като IB candidate school for the Primary Years Programme от 28 юли 2016 година.

Специален консултант на IB ще подпомага работата на училището през периода на подготовка за официалната оторизация. Педагогическият екип ще получи достъп до IB онлайн ресурси, които ще им дадат възможност да участват в международен образователен обмен и в споделяне на най-добрите световни практики.

Училището получи поздрав от директора за Африка, Европа и Среден Изток:

Congratulations on your school’s achievement of candidacy. We look forward to working further with your school towards authorization and wish you every success in the next phase of development.