Prepodavame

Как да говорим на “ти” с математиката

Тази гост статия е разработена от екипа на сайта prepodavame.bg

Математиката винаги се е възприемала като труден предмет както от децата, така и от обществото като цяло. Много хора изпитват негативни емоции дори само при мисълта за тази наука, защото я свързват със затрудненията, които са имали по предмета в училище. Откъде идват тези затруднения и можем ли да ги избегнем? Как да направим изучаването на математика по-лесно и приятно за децата? Ако и вие сте си задавали тези въпроси, тогава тази статия е точно за вас!

На какво се дължат негативните емоции в часовете по математика?

Негативното преживяване с математиката не се основава на интелектуални дефицити у децата, а по-скоро на това как те се запознават с предмета и какво отношение развиват към него. Повечето ученици го асоциират с поредици от знаци, числа и формули, които трябва да се запаметят. Дори онези деца, които успяват да вникнат в логическата последователност на различните операции, не успяват да осмислят приложението на математиката в реалния живот.

Неизменен източник на негативни емоции в часовете по тази дисциплина е и страхът от тестове, ДЗИ и НВО, съчетан с факта, че стандартно задачите по математика имат само един верен отговор.

Как да формираме положително отношение към математиката?

Децата имат вродено любопитство към света около себе си. Именно това качество е най-добрата стратегия, която можем да използваме, за да им помогнем да развият положително отношение към математиката и да общуват на “ти” с нея. Ето няколко идеи, с които да започнем:

  • Да открием математиката в света около нас

Децата са много по-ентусиазирани да научават нови неща, когато те са свързани със света, който познават – техните ежедневни дейности, обкръжение и интереси. Това се отнася за всички учебни предмети, включително и за математиката.

За повечето хора тя може да изглежда като нещо абстрактно, но всъщност приложения на математиката съществуват във физическия свят навсякъде около нас. Чрез откриването на примери от познатата среда, изучаваният в клас материал може да стане по-близък, разбираем, приложим и интересен за децата.

  • Да говорим на един език

За да общуват децата по-уверено с математиката, те трябва да познават нейния език. Като всяка друга наука и математиката си има свой собствен език. Неразбирането на математическите термини, понятия, символи и знаци често води до объркване или погрешно тълкуване и в крайна сметка – до поява на негативни емоции в учебния процес и загуба на интерес към дисциплината. Като всеки друг език, математическият език също се нуждае от практикуване, за да бъде усвоен.

Разпознаването на определени думи и символи е само част от процеса. Нужно е също да можем да говорим и мислим за математика. Отлична възможност да направим това са математическите главоблъсканици, които са интересни за децата, дават възможност за активна комуникация и създават положително отношение към предмета.

  • Да извадим математиката от черно-бялата гама

Безспорен е фактът, че в училище децата получават еднотипни задачи, чиято цел е да автоматизират прилагането на определени математически действия и операции. Задачите по математика винаги имат само по един верен отговор и до него се достига чрез използването на определен алгоритъм. Респективно отговорът е или верен, или грешен.

Не е нужно винаги да е така! Към един и същ математически или реален проблем може да се подходи по много различни начини и да бъдат открити различни подходящи решения. Изследването на даден казус, анализирането на ситуацията и откриването на стратегия за решаване помагат на децата да изградят по-дълбоко разбиране за математиката и да открият в нея цяла палитра от възможности.

  • Да превърнем модерните технологии в наш партньор

Съвременните деца обожават технологиите. Знаейки вредата от тяхната прекомерна употреба, повечето родители и учители опитваме да ограничим тяхното използване.

В рамките на разумното обаче, те могат да се превърнат в чудесен съюзник при изучаването на математика. В интернет пространството има множество мобилни приложения и инструменти за визуализация, които предизвикват децата да покажат усвоените знания и умения, насърчават ги да споделят идеите си и повишават интереса им към математиката.

  • Да поиграем с математиката

Децата учат докато играят още от най-ранна възраст. Игрите развиват множество компетентности у децата, например работа в екип, гражданска отговорност, емоционална компетентност, творческо и стратегическо мислене.

Математическото мислене също може да бъде развито в процес на игра. По този начин децата имат възможност да изследват математическите принципи по един забавен и пълноценен начин, а усвояването на нови знания и умения става неусетно.

Промяната на нагласите към математиката изискват да развиваме креативността на децата, да ангажираме вниманието им, да правим ученето забавно и да свързваме учебния материал с реални житейски ситуации. А резултатът е повече от окуражаващ – вдъхновени деца с голямо любопитство и желание за знания.


За статията са използвани следните ресурси, които са допълнени с личния опит на автора:

„5 стратегии да преборим негативните нагласи към математика“ | Prepodavame.bg

„На какъв език говори математиката?“ | Prepodavame.bg