SIMPLE 1

“Институт за прогресивно образование” е партньор по европейския проект SIMPLE

„Институт за прогресивно образование“ участва в международния партньорски проект SIMPLE по програма Еразъм + (2021-1-ES01-KA210-ADU-000034042), който стартира през януари 2022 г., за да допринесе за по-голямо включване и реализиране на Еразъм+ проекти, чрез създаване на интерактивни инструменти на достъпен език за реализиране на европейските програми.

Основната цел на партньорския консорциум SIMPLE е да работи за опростяване на езика на европейските програми чрез създаване на цифрови дигитални инструменти, за да се осигури по-голяма достъпност, приобщаване и включване на организации и участници, които нямат опит в реализирането на Еразъм+ проекти.

Проектът е замислен да разработи практически инструменти и да ги предостави в ръцете на организации с малък или никакъв опит в реализирането на европейски проекти, макар и с дълга история на местно и национално ниво. Целта на практическите инструменти е чрез ясни и фокусирани стъпки да бъде обхванат целия процес на Еразъм+ проектите за мобилност и колаборация – концептуално, сътрудническо и фактическо реализиране.

Организациите участници в партньорския консорциум SIMPLE се обединяват около визията да направят Еразъм+ възможностите достъпни и разбираеми до повече професионалисти и организации посветени на обучението на възрастни и ученето през целия живот чрез обмен на иновативни и доказани методологии и подходи за преподаване и професионално развитие.

В проекта участват 4 партньорски организации:

  • Асоция AGEPE от Испания – координатор с дългогодишен опит в реализирането на Еразъм+ проекти/AGEPE | ASOCIACIÓN DE GESTORES DE PROYECTOS EUROPEOS – SPAIN
  • Група EFUND – Франция | EFUND GROUP – France
  • Младежка асоциация Завод – Словения | Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, informiranje in špor – Slovenija
  • Институт за прогресивно образование – България | INSTITUTE FOR PROGRESSIVE EDUCATION ASSOCIATION – Bulgaria

За постигането на целите си, консорциумът работи за създаване на следните инструменти:

  • Сборник с интерактивни инфографики, които ще се фокусират върху предоставянето на информация в 5 основни области и стъпки в процеса на разработване и реализиране на Еразъм+ проекти:

Инфографиките включват QR код, който ще препраща към уебсайта на проекта, където заинтересованите ще могат да влязат във всяка тема и да се потопят в ресурсите, които ще създадем.

  • Създаване на европейска мрежа от посланици на Еразъм+ в областта на образованието за възрастни, които чрез своите образователни центрове да популяризират проекта, да разпространяват другите създадени обучителни и информационни материали, както и да консултират други обучители и образователни центрове, които искат да участват в европейски програми като „Еразъм+“.
  • Онлайн програма за обучение, насочена към преподаватели, обучители и ръководители на организации, които преподават в сферата на образованието за възрастни, базирана на 5-те стъпки в основата на SIMPLE проекта – Познаване, Разпознаване, Прилагане, Оценяване, Разпространение.

Очаквайте скоро първия резултат от съвместната ни работа – линк към готовия сборник с насоки как да се премине успешно през тези 5 стъпки за разработване и реализиране на Еразъм+ проекти.