John Mighton - All Things Being Equal: Why Math Is The Key To A Better World

Защо математиката е ключът към по-добър свят

Хората, които познават JUMP Math, познават и Джон Майтън – създателят на системата за преподаване на математика, която Институт за прогресивно образование въвежда в българските училища от 2010 година. Познават вероятно и книгата му „Краят на невежеството – как чрез математиката да разгърнем своя потенциал“ (изд. „Изток-Запад“).

През януари 2020 година излезе от печат нова книга на Джон Майтън „All Things Being Equal: Why Math Is the Key to a Better World“, която все още не е преведена на български език. В нея той отново говори за силата на математиката и как тя може да развие интелектуалния потенциал на всяко дете и в крайна сметка да помогне на всички нас да живеем в по-добър свят.

Джон Майтън обяснява: „Математиката ни дава ментални инструменти, които притежават огромна сила. Когато изучаваме математика, ние се научаваме да виждаме модели, да мислим логично и систематично, да правим аналогии, да предусещаме риска, да разбираме отношението причина-следствие, да изграждаме аргументи, да откриваме скрити предположения, да правим заключения – все изключително важни умения. Въпреки всичко, ние толерираме и даже очакваме огромни разлики в нивата на представяне на учениците и живеем в свят, в който много възрастни не владеят подобни ключови инструменти. Подобни разлики са ненужни, опасни и трагични, и водят до интелектуална бедност, която се открива навсякъде – във фалшивите новини, политическия жаргон, затъващите икономики, дори в погрешните медицински диагнози.“

Както и в „Краят на невежеството“, в новата си книга Дж. Майтън твърди, че изучаването на математика е перфектната начална точка за справяне със социалните неравенства, което би овластило хората да изградят един по-умен, добронамерен и справедлив свят. Той предлага научно доказани методи на преподаване, при които процесът се случва на малки стъпки, и показва, че фокусът върху красотата на резултатите от ученето, способността да се правят по-мъдри избори и да се цени взаимосвързаността на нещата са много по-важни от удовлетворението да бъдеш по-добър от останалите.

И отново, като се основава на най-новите изследвания в когнитивните науки и стратегии за постепенно учене, Дж. Майтън говори задълбочено както за класната стая, така и за визията си за едно по-грамотно общество: „Обществото ни би било много по-здраво, ако хората не се вкопчваха веднага в първото обяснение за дадено събитие. Ако са изучавали вероятности, те ще са се научили да преценяват всички възможности. И ако отидем по-надалеч –  ако хората са уверени в способността си да разрешават проблеми, те биха се замислили по-дълбоко върху проблема, преди да си изградят мнение… Когато математиката е достъпна за всеки ум, ще можем да правим по-добри политически и социални избори.“

По думите на Дж. Майтън, проблемите при преподаването и изучаването на математика тръгват от това, че то се случва без да се вземат предвид научните изследвания върху процеса на ученето. В математиката то наподобява изкачването на стълба – ако пропуснеш нещо, е много трудно да продължиш. Ако са пропуснати първите стъпала, научаването на по-сложните понятия става не само трудно, но дори и съвсем малки деца решават за себе си, че не са „математици“. Майтън цитира изследване, което показва, че още в първи клас децата знаят къде се намират в йерархията – знаят дали са в групата, която стои по-ниско. А щом човек реши, че принадлежи на тази група, спира да участва и да работи, престава да запомня. В крайна сметка, в трети или четвърти клас едно такова дете развива тревожност и за ума му става много трудно да работи.

От друга страна, често хората се „хвалят“, че не са добри по математика, което Джон Майтън не одобрява: „… никой не казва аз съм неграмотен или не мога да чета. Никой не би го твърдял, защото всеки знае колко важно е четенето. Аз не мисля, че хората разбират колко важна е математиката. Точно това е един от аргументите ми в книгата – на всяко ниво в обществото ни, математиката е много по-важна отколкото хората си мислят.“

Предложението на Джон Майтън е родители и учители да следят новите научни изследвания и да насърчават децата, да им дадат възможност да са успешни: „Ако детето не разбира, попитайте го: Възможно ли е да не обяснявам добре? – Ако се съгласим, че всяко дете може да научи математиката, дали проблемът ще е в ученика или в урока… Започнете с идеята, че ако едно дете не учи, можете и трябва да направите нещо, за да започне.“

Автор: Яна Ноел, за Институт за прогресивно образование