DSC04085
DSC04085
DSC04163
DSC04150
DSC04148
DSC04131
DSC04122
DSC04112
DSC04110
DSC04183
DSC04088
DSC04085 DSC04163 DSC04150 DSC04148 DSC04131 DSC04122 DSC04112 DSC04110 DSC04183 DSC04088

Завърши второто тридневно обучение по JUMP Math

20 нови учителя успешно завършиха своето обучение по JUMP Math и получиха своите удостоверения. Те вече успешно могат да приложат системата JUMP Math в клас.

 

Следващата серия от тридневни обучения ще се проведе от 29 до 31 август. Всички места за заети.