Лилия Борисова, след месец работа с JUMP Math:

“JUMP помага на децата да мислят, да вникват задълбочено в математиката и да внимават. Децата решават с желание по JUMP, не искат старите учебниците, защото са им скучни. Тук задачите ги карат да мислят, всеки урок по JUMP e интересен и забавен. Възхитена съм от начина, по който JUMP работи особено при децата, които срещат различни трудности и имат различни потребности и по-трудно се справят със задачите. JUMP за това кратко време успя да реализира страхотен прогрес при тях, вече се усеща, а е само началото.

  Също така при децата, които по принцип се справят по-добре по математика, се забелязва нещо интересно – на пръв поглед всичко им изглежда много лесно по JUMP, но на моменти допускат грешки, започват да осъзнават, че зад нещо на пръв поглед лесно, се крие нещо много интересно, и че трябва да помислят по-внимателно, за да го решат, а на моменти имат задачи, които пък са им трудни дори на тях, защото са много по-различни от традиционните, при които те се справят с лекота, бързо и без да се замислят. Задачите по JUMP ги поставя в нетипична за тях среда и ги изкарва извън зоната им на комфорт.

“Самата методика провокира децата да си помагат, да искат да работят заедно. От една страна това е, защото в традиционната методика от детето се изисква само да напише един резултат, там реално няма какво да помогнеш, само отговора, а при JUMP има много стъпчици, през които трябва да се премине, които трябва да се усвоят, да вникнеш, да помислиш.

Родителите още в началото бяха впечатление от самия дизайн на тестовете за входно ниво и диагностика по JUMP, от детайлния смисъл, който е вложен в тях, от това, че те са сглобени в книжно тяло дори, от типа задачи и раздели, които включват, от това, че тези задачи изискват много повече мисъл да се вложи, че са включени неща, които ги няма в традиционната система, неща, които са супер важни за техните деца. Те започнаха да снимат задачите и да ги показват на други хора, бяха много радостни. Един баща, който не беше на родителската среща, който е с техническа специалност и със засилен интерес по математика, видял снимки на задачите по-късно и бил възхитен, че се учат такива задачи като модели, редици и части от теория на вероятностите и то по такъв разбираем начин.“

Лилия Борисова споделя в края на първи срок:

  Понеже моят клас се справя много добре по математика, имам немалко деца, които работят много бързо и са напреднали по математика, така че си признавам, че в началото започнах да използвам JUMP Math с резерви, до колко ще им бъде полезно на тях, но към настоящия момент нямам никакви съмнения, защото проверих всичко в практиката и във времето.

   Опитът ми след един срок, използвайки JUMP е, че дори при силните деца, тези които се справят по-бързо по математика, тази методиката работи им помага много повече да мислят, да разсъждават и да осъзнават математическите концепции в дълбочина, кара ги да им е интересно. Има страхотен интерес и ангажираност в часовете.

  Цели 15 деца от 24 се записаха за платено математическо състезание по собствено желание, без да ги караме, като дори от организаторите на състезанието в училище ме питаха – ама как така толкова много желаещи, само вашият клас заема цели 2 стаи за състезанието, питат ме какво правим толкова в часовете.“

Резултати на учениците на състезанието:

  • От 15-те явили се, 5 са с максималните възможни точки в състезанието 50 точки от 50.
  • От тези 5 деца, 4 в началото не са били отличници по математика и не са работили с голямо желание по математика. При тях Лилия отчита сериозно повишаване на интереса към математика, по-добро аналитично и логическо мислене.
  • От 15-те явили се, повечето деца са между 40 и 50 точки, като в състезанието е бил включен и материал, който тепърва ще бъде изучaван по-подробно и в него са повечето грешки на децата.

Резултати на учениците на Лили на НВО през 2019:

 Учениците от паралелката на Лилия Борисова, обучавани по JUMP Math, получават по-високи резултати спрямо паралелките, които не са се обучавали по системата, с общ успех 5.18, вкл. децата със СОП.

Лилия Борисова, 1 клас, 90 СУ, София, Люлин, 2016-2019