Учебните материали по JUMP Math съдържат Ръководство за учителя и Учебни тетрадки за учениците. Всички материали са изключително подробни и внимателно структурирани, за да подкрепят учителя и учениците в учебния процес.

Подробните ръководства за учителите съдържат:

 • методически указания за прилагане на системата JUMP Math в различни ситуации
 • подробни сценарии на уроците
 • допълнителни бонус задачи и идеи за учителя
 • ясна информация за целите на всеки урок, предварително необходимите знания и използваните термини

Учебните тетрадки за учениците съдържат:

 • страници със задачи, които се решават с насоки от учителя
 • самостоятелна работа с различни дейности и допълнителни задачи
 • конкретна работа с предмети или рисунки (нагледни материали)
 • работа със символи и операции за научаване на красотата на символите, символната манипулация и моделите в математиката

Учебните тетрадки имат и следните характеристики:

 • в структурата им е интегриран преговор на учебния материал поне за две години назад
 • в рамките на един урок се въвеждат едно, максимум две понятия
 • дават ясно обяснение и структурирано наставление за учениците
 • не претоварват учениците с информация
 • осигуряват достатъчно повторение и практически упражнения
 • съдържат обяснения за основните математически умения, необходими за усвояване на материала

Стриктното следване на ръководствата за учителите гарантира високо ниво на преподаване и постигане на желаните резултати.

Цени на учебните материали

Учебни материали за ученика
ПГ Комплект за ученика – включва ТУ и РМ 48 лв.
1 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 48 лв.
2 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 48 лв.
3 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 48 лв.
4 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 48 лв.
5 клас Комплект за ученика – включва ТУ1 и ТУ2 48 лв.

За училища и детски градини, които работят по програма JUMP Math, при заявяване на 10 и повече комплекти за съответния клас – до 50% отстъпка + 1 безплатен комплект за ползване от учителя.

Ръководтвото за учителя за съответния клас ще се предоставя в електронен формат на учителите, които ще работят по програма JUMP Math.

Съкращения:
ПГ – Предучилищна група
РУ – Ръководство за учителя
ТУ 1 – Учебна тертадка 1 част
ТУ 2 – Учебна тертадка 2 част
РМ – Работни материали

Всички цени са крайни с включен ДДС.

Последна актуализация 15.02.2022 г.

IMG 20180130 143254