Математиката с JUMP Math – СУПЕР СИЛА за всяко дете!“ е нашето мото през последните 10 години работа с училищата в България.

Проeктът „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика в училища с ученици от уязвими групи“ се изпълнява от „Институт за прогресивно образование“, с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и в сътрудничество с нашите колеги от „Амалипе“.

Проектът стартира на 1 юни 2022 г. и обхваща цялата 2022/23 учебна година.

Нашата голяма цел е повече деца да развият увереност и сила по математика в начален етап, което действа като трамплин за разгръщане на техния потенциал, за да са успешни и по-добре реализирани в живота. С този проект искаме да достигнем до повече деца и учители, които да могат да използват учебните материали на доказано успешната вече над 10 години в България – иновативна система JUMP Math.

В рамките на проекта планираме да подпомогнем определен брой училища с преобладаващ процент ученици от уязвими групи, като обучим до 40 учители да работят и преподават с учебните материали по JUMP Math и предоставим безвъзмездно учебните материали за учителите и за до 600 ученици.

Проектът ще предостави на участниците ползи в следните направления:

ЗА УЧИЛИЩЕТО

 • Ще прилага иновацията JUMP Math за разгръщане на напредъка на учениците по МАТЕМАТИКА;
 • Ще има обучени учители в начален етап по JUMP Math, които ще апробират и ще натрупат опит в рамките на 1 година;
 • Ще може да кандидатства за ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ с иновация JUMP Math за 2023/24 учебна година.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ

 • Професионално развитие и подкрепа – осигурили сме изнесено двудневно или тридневно обучение за 2 кредита – „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“;
 • Осигурили сме богат набор от ресурси и най-ценното – Ръководства за учителите с подробно разписани сценарии за всеки урок по JUMP Math, с които преподаването на този нелесен предмет става леко, забавно и увлекателно за учениците;
 • Целогодишна методическа подкрепа от екипа ни с експерти и включване в голямото семейство на учителите по JUMP Math, където всички си разменят напълно свободно ресурси, добри практики или просто намират нови приятелства и място за споделяне и разбиране.

СУПЕР-СИЛА ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

 • Децата получават достъп до качествено обучение по съвременната методика за преподаване на математика и всички учебни ресурси на иновация JUMP Math;
 • Учене с радост и желание в окуражаваща среда, изграждане на трайни умения и нагласи за учене и изследване още в ранна възраст;
 • Изграждане на увереност и стабилни знания по математика от ранна възраст с JUMP Math;
 • Разгръщане на потенциала по математика и зараждане на любопитство към науката и  SТЕАМ направленията, стабилна база за успех в следващите етапи на образованието.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Да се обучат до 40 учители в начален етап, по възможност преподаващи на 1-ви или 2-ри клас през учебната 2022/23 година, да се повишат техните преподавателски компетентности по отношение на материала по математика. Ще разчитаме на подкрепата на нашите съмишленици от Амалипе за разпространение на възможността за включване в проекта сред тяхната училищна мрежа.
 • Да се изградят позитивни нагласи у учителите по отношение на способностите на децата независимо от социалната и икономическата среда, от която произхождат.
 • Да се повишат постиженията по математика на децата по отношение на овладяване на основни математически компетентности в началото, на вход спрямо края на учебната година, на изход.
 • Да се подобрят нагласите на учениците относно собствената увереност в справянето с материала по математика и нуждата за учене на математика.

В проекта сме поканили за участие училищата от мрежата на нашите партньори Амалипе, като водещо за подбора е мотивацията на учителите и безусловната вяра в потенциала на всеки ученик.

Обхващаме около 40 паралелки от различни училища в 1-ви и 2-ри клас през 2022/23 учебна година, с общ брой до 600 ученици. Опитът ни от над 10 години работа с училищата показва, че колкото по-рано се започне с JUMP Math, толкова по-високи са резултатите.

Стартираме проекта с 2-кредитно обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ за началните учители, което ще проведем присъствено в края на м. август 2022 г. Проектът е пилотен за участниците в рамките на тази първа учебна година. Ние вярваме, че в рамките на тази година, ще можем заедно да покажем WOW-ефекта на JUMP Math и да осигурим на децата по-добро бъдеще в икономически и социален аспект.


Сдружение „Институт за прогресивно образование“ внедрява в българските училища иновативната канадска система за преподаване на математика JUMP Math от 2010 г., като досега сме обучили над 1600 учители, които са работили през годините с над 18000 ученици под различни форми. Учебните материали са преведени на български език и са адаптирани към държавния образователен стандарт и актуалните учебни програми. Фокусирали сме се към начален етап, защото именно там се случват най-важните трансформации и изграждане на умения и нагласи у децата за учене, изследване и мислене. Придобитите умения по математика в училище са от съществено значение за успеха и реализацията в живота, затова е много важно как ще бъде поднесен материала по този нелесен учебен предмет, за да се изградят солидни умения за цял живот. Основен елемент в системата JUMP Math е обучението на учителите, защото помага за позитивното превеждане  на децата в материала по математика на принципа на „насоченото откривателство“, обратна връзка, окуражаване и взаимопомощ.

През годините, в работата с училища от различни региони, сме установили, че JUMP Math дава отлични резултати в мултикултурна среда, паралелки с деца от семейства в неравностойно положение и такива с преобладаващ брой ромски деца. Имаме позитивна обратната връзка от учителите ни, които водят вече втори или трети випуск на такива паралелки в различни градове и малки населени места в страната.

Затова искаме да продължим да предоставяме качествени и достъпни методи на образование и ресурси по математика на най-непривилегированите деца и през следващите учебни години с програмата JUMP Math.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ, НОВИНИ И ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПРОЕКТА

15.06.2022 г.  –  Стартираме нов проект „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика в училища с ученици от уязвими групи“

10.09.2022 г.  –  Математиката – супер сила и ключ към по-добър свят. Нови 48 обучени начални учители от цялата страна държат този ключ и стартират учебна година с JUMP Math.

05.01.2023 г.  –  Истории на успеха – проект „Математиката с JUMP Math – суперсила за всяко дете!“

30.01.2023 г.  –  JUMP Math наистина може да превърне математиката в суперсила за всяко дете – това е равносметката от 1-вия срок!

15.05.2023 г.  –  Активните учители по програма JUMP Math – уебинари за обмен на добри практики

31.07.2023 г.  –  Математиката се превърна в суперсила не само за учениците, а и за учителите от проекта JUMP Math в училища с ученици от уязвими групи, подкрепен от ТСА 


Подкрепата за финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.