Истории на успеха с JUMP Math и добри практики от класните стаи

Истории на успеха с JUMP Math и добри практики от класните стаи

Класната стая на Лилия Борисова е олицетворение на мотото на JUMP Math: „Всяко дете може да бъде успешно по математика! Математиката може да бъде любима за всички!“.

Лилия преподава в иновативното столично училище СУ „Хосе де Сан Мартин“. Скоро ще ви разкажем за 90 СУ – иновативно СТЕМ училище за пример, за това как едно училище може да стане иновативно и как JUMP Math помага на десетки училища в България да бъдат иновативни от 2016 г. до сега.

Лили е възпитаничка на „Заедно в час“ и нагласите и напълно кореспондират с философията и принципите на JUMP Math. Веднага след като се обучи по методиката, Лили започна да преподава по JUMP Math и през тази учебна година тя преведе своя трети випуск ученици, скачащи смело в математиката с Джъмп. Едно от важните послания, които ние отправяме към новообучените учители, е да не изискват от учениците си да заучават наизуст таблицата за умножение. Причината за това се крие в един от основните принципи в методиката – чрез насоченото откривателство децата сами да изследват математическите концепции и да изграждат смисъла, така че да могат да извеждат сами алгоритъма, дори когато са забравили наизустеното. С Джъмп децата се учат да мислят и придобиват умения, които след това лесно прилагат в различни ситуации. С Джъмп първо разбираме в дълбочина смисъла, а след това въвеждаме термина.

Ще ви разкажем как става това с „действието“ и „термина“ умножение в Джъмп, в класната стая на Лили. За началните учители, които не са математици, работата с Джъмп помага по изключителен начин да могат да си припомнят как се навързват и усложняват математическите концепции в „тънката бяла нишка“ на даден математически раздел. Например действието „умножение“ не е просто едно аритметично действие, което кулминира в таблицата за умножение. За достигане до действието умножение децата постъпково преминават през моделиране и групиране на числата, прилагане на много различни стратегии от така нареченото алгебрично мислене, което е основополагащо за Джъмп и различава методиката от стандартните начини за преподаване, където 2 по 5 е 10.

Табло

Как се учи умножение в класната стая на Лили с Джъмп?

Споделяме една добра практика, която веднага може да приложите във вашите класни стаи или когато искате да подготвите детето си за концепцията. Децата моделират и групират числата, така че да могат да си представят 5 групи (толкова са и пръстите на всяка ръка – 5) с по няколко предмета. Лили заедно с учениците си изрязват няколко ръце, чудесна групова работа за сплотяване на класа и създаване на позитива и подкрепяща култура в класната стая – 1 ръка с 5 пръста всяка ръка. На всеки пръст може да се поставят по 1, 2, 3 или колкото прецените предмета, а след това и числа. Така преди да достигнат до абстрактното 5 . 5 = 25, децата са броили през 2, 3, 4, 5 и т.н., движили са се по числовата линия, групирали са и са моделирали числата, разбрали са концепциите „четно/нечетно число“, онагледени с конкретни предмети като точки, ябълки или друго. Дори и да забравят колко беше 5 . 6, децата могат да стигнат до там по пътя на един от методите на алгебричното мислене, които са изследвали от предучилищна група до 2. клас, когато официално се въвежда таблицата за умножение. В Джъмп всички учители като Лили се запознават със стратегията за извеждане на таблицата за умножение „Умножение за 5 дни“. Децата не трябва да наизустяват преди да са извървели и осъзнали пътя на тънката бяла нишка на алгебричното мислене, за да са способни да изведат сами алгоритъма. Така ученици и учители учат математика с радост, заедно, като истински математици!

Лилия Борисова
Лилия Борисова

Така го прави Лили с JUMP Math и се радва на успехите и напредъка заедно с децата!

Опитайте и Вие!


Автор: Олга Нинова-Траянова, Ръководител образователни програми и Председател на УС на ИПО