Сформираме група за присъствено обучение на учители – Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап

Сформираме група за присъствено обучение на учители – Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап

Дата/Час
01/10/2022 - 31/10/2022
Цял ден

Категории


Обучителна програма „Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ е одобрена от МОН със Заповед РД 09-504 / 01.03.2021 г., УИН 90930060.

Заявете интерес за участие в обучението и при сформиране на група ще Ви уведомим. Планираме да проведем обучението присъствено, през м. октомври 2022 г., в първото общинско училище в България с Монтесори паралелка – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница. В рамките на два присъствени дни , ще имате уникалната възможност да се потопите в чудния свят на реална Монтесори класна стая и да учите от практикуващи Монтесори педагози.

ЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ ТУК!

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  • Обучението е подходящо за начални учители.
  • Продължителност – 16 академични часа, частично присъствено (12 часа присъствено и 4 часа неприсъствено).
  • Удостоверение за 1 квалификационен кредит.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ

ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – 12 академични часа, в рамките на два присъствени дни през месец октомври 2022 г., в 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница. Ще се постараем да направим обучението в неработни дни (събота и неделя).

НЕПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ – минимум 4 академични часа самостоятелна работа с обучителни материали и завършване на обучението.

Обучението ще се проведе при събиране на група от мин. 15 участници. Организаторите си запазват правото да проведат обучението присъствено синхронно в електронна среда, ако обстоятелствата го налагат и/или голяма част от записаните са отбелязали в регистрацията си предпочитание за тази форма на обучение.

При провеждане на обучението на място в с. Железница, организаторите не осигуряват и не поемат транспорт, настаняване и изхранване на участниците. По време на обучението са осигурени кафе паузи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението „Приложение на Монтесори педагогиката в начален етап“ е базирано на педагогическите идеи на д-р Мария Монтесори – известен педагог, лекар, психиатър и антрополог, три пъти номинирана за Нобелова награда за мир. Програмата дава методическа подготовка за това как по-ефективно да се организира образователната среда в начален етап, за да се подкрепи развитието на всеки отделен ученик в рамките на класа, придобиват се знания за смисъла и значението на “космополитното образование” и “образованието за мир“ (Cosmic Education & Peace). Теоретичната част е онагледена с практически примери (опитът на първата Монтесори паралелка в общинско училище България – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница) и международната Монтесори практика (от Босна и Херцеговина, Финландия, Германия и Холандия). Участниците придобиват основни знания, умения и усъвършенстват нагласите си за:

   • създаване на подкрепяща всеки ученик образователна среда,

   • прилагане на индивидуален подход,

   • индивидуално планиране, индивидуална подкрепа,

   • индивидуално отчитане на напредъка на учениците,

   • стратегии за овладяване на конфликтни ситуации между децата.

ОБУЧИТЕЛИ

Обучението ще се води от Диляна Иванова – серифициран Монтесори педагог за възраст 6-9 към NAMC – Канада, Montessori Lower Elementary Teacher Training Program и завършила Монтесори квалификация във ФНОИ на СУ “Св. Климент Охридски”. През 2017 г. Диляна, заедно с екип от съмишленици, поставя началото на първата Монтесори паралелка в общинско училище в България – 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница.

Обучението е разработено по идея на Деси Стоева – първият Монтесори обучител в България, сертифициран от Международния Монтесори център във Великобритания (MCI, London, UK), докторант и асистент в СУ „Св. Климент Охридски”. Редактор е на книгата “Как да отгледате удивително дете. Методът Монтесори” на Тим Селдин, председател на Международната Монтесори фондация, САЩ. През 2008 г.  Заедно с група съмишленици, създава първата лицензирана от МОН Монтесори детска градина в България – „Къща на децата”/Casa dei Bambini, която през 2016 г. През 2019 г. съвместно с преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” започват обучения на първите пет Монтесори групи в общински детски градини в София, които към момента прилагат метода.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

  • При сформиране на група ще Ви уведомим с имейл за потвърждение, след което може да заплатите таксата за участие.
  • Таксата за участие на един учител е 190 лв.
  • Заплащането на таксата се извършва по банков път:

Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение Монтесори, име…


РЕГИСТРАЦИЯ

Заявете интерес за участие, за да сформираме група за м. октомври 2022 г. При сформиране на група от мин. 15 участници, ще получите потвърдителен имейл.

ЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ ТУК!

 

Очакваме Ви!