Александра Ангелова - Специалист „Обучение и развитие“, Център за приобщаващо образование
Aleksandra-angelova
Александра Ангелова - Специалист „Обучение и развитие“, Център за приобщаващо образование
Nataliya-dimitrova
Наталия Димитрова - преподавател, 3 клас, 202 ОУ „Христо Ботев“, Долни Пасарел
Александра Ангелова - Специалист „Обучение и развитие“, Център за приобщаващо образование Наталия Димитрова - преподавател, 3 клас, 202 ОУ „Христо Ботев“, Долни Пасарел

52 мита за образованието – „Училището трябва да общува с родителите само когато има проблем с детето в училище“

 Чуйте запис на целия дебат:

 

Комуникацията между родители и учители с годините намалява. Ако в начален етап тя е по-честа, то след 7 клас, тя постепенни спада.  Изследване на Цeнтъра за приобщаващо образование от септември 2014 г. показва, че 46% от поводите за комуникация между родители и учители са само проблемите с детето. Само 22% от родителите получават обратна връзка при позитивни резултати в обучителния процес и едва 16% твърдят, че учителите им дават информация за позитивното поведение на детето. 82% от анкетираните твърдят, че получават основно информация за своето дете по време на родителските срещи, които са на няколко месеца през учебната година.

Комуникацията между родители и учители е необходимо да се случва постоянно през много канали. Не само когато ученика има проблем, но и когато е важно .

Това общуване само по лоши поводи вреди на доверието между учители, родители и ученици.

Какво може да се направи за преодоляване на тази нагласа? И може ли е чрез комуникацията да се споделят успехите на децата и да се изработват общи – между семейството и училището – послания, свързани с добруването на детето? Какво пречи това да се случва?

Участници:

  • Наталия Димитрова – преподавател, 3 клас, 202 ОУ „Христо Ботев“, Долни Пасарел
  • Александра Ангелова – Специалист „Обучение и развитие“, Център за приобщаващо образование

Записи на предишни предавания може да откриете на нашия сайт: https://progresivno.org/edu-policies/52-myths/

 

Със съдействието на:

afb_logo