316280229 5600204270035138 2547507107918563685 N

Математиката се превърна в суперсила не само за учениците, а и за учителите от проекта JUMP Math в училища с ученици от уязвими групи, подкрепен от ТСА

Проeктът „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика в училища с ученици от уязвими групи“ даде своите резултати и постигна заложените индикатори! Над 40 обучени учители работиха с учебните материали по JUMP Math с над 600 ученици в 1-ви и 2-ри клас и вече смело прилагат принципите и философията на иновативната методика. Екипът ни ги подкрепяше с методически насоки, инструменти и ресурси на място в класните стаи и дистанционно през цялата 2022/23 учебна година. Правихме заедно рефлексии на уроци, мерихме напредъка вход/изход, минахме през казуси, търсихме най-добрите решения заедно с учителите, за да сме максимално полезни за учениците.

С подкрепата на фондация Тръст за социална алтернатива (ТСА) и в сътрудничество с нашите колеги от Център Амалипе, проектът даде тласък на усилията на 48 начални учители от цялата страна да отключат математическия потенциал на над 600 ученици от уязвими групи и да направят заедно скок с JUMP Math към един по-добър свят, пълен с изследване, творчество, увереност и развитие.

Промяната е видима – ангажирани и отдадени учители, разполагащи с модерната методика и учебни ресурси на световно доказаната иновация JUMP Math и уверени, щастливи ученици, които трудно се разделят със своите лилави и червени JUMP тетрадки по математика. Виждаме как се реализира нашата цел – правим достъпно качественото преподаване и ценните ресурси по математика за повече учители и деца и най-вече за тези, до които иновациите трудно стигат.

Отново с голямо вълнение, което ни залива винаги щом отваряме тези снимки, споделяме по-долу запечатани мигове от класните стаи на част от училищата по проекта, които екипът ни посети през 2-рия учебен срок на 2022/23 учебна година.

За международния ден на математиката и числото Пи 🤓🤩🎓 гостувахме в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Ловеч, където се вихреше „Празник на математиката“. Учениците участваха в отбори по класове – в първи кръг всеки отбор решаваше екипно математическо предизвикателство, във втори кръг решаваха за време математическа верижка, а в трети кръг всички отбори бяха предизвикани с математическа диктовка. За финал всички участници, учители и гости на събитието пяха заедно песен, посветена на математиката. Първи и втори клас в училището се обучават по методиката JUMP Math с г-жа Весела Димитрова и г-н Валентин Андреев по проекта ни „Математиката – суперсила за всяко дете“. Водещ на състезанието беше директорката на училището г-жа Елеонора Тодорова. Духът в училището е екипен, подкрепящ и развиващ, истинска училищна общност, която празнува успехите си заедно. Поздравления на целия колектив на училището за усърдната работа и вярата в потенциала на децата!

„Учениците са водещи“ – това е мотото, което следва екипът на ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот, обл. Плевен. Г-жа Теодора Стоянова преподава в смесена паралелка 1-ви и 2-ри клас, г-жа Диана Варджиева е в 5-ти клас. Те си помагат и се консултират взаимно, особено когато става въпрос за това как да структурират и преподават предизвикателни и ключови концепции по математика. Води ги принципът в JUMP Math да следват темпото на усвояване и образователните потребности на децата. Затова отделят повече време на упражнения, повторение, стъпки назад, проекти и учене чрез правене, а не непременно преподаване на заложения материал по разпределение за съответния клас. Г-жа Теменужка Христова, директор на училището е винаги ги подкрепя и всички училия са в интерес на децата, защото най-важното е знанието да е трайно, за да е може да се прилага устойчиво в дългосрочен план.

Създателят на методиката Джон Майтън често казва, че учителите обичат работата си, защото в нея развиват експертност. Същото важи и за учениците, когато срещат ново и сложно математическо познание всички усилия си струват, защото стават все по-добри и се наслаждават на резултатите.

Ето какво помага в по пътя на математическата експертност и опитност в класните стаи на г-жа Марияна Дочнева и г-жа Анна Стоянова от ОбУ „Петко Рачев Славейков“ в с. Джулюница:

✅ Математическото изследване излиза извън рамките на учебника. По масите, на пода, по стените, с манупалитиви или в реалното приложение на математиката в реални ситуации, математиката е навсякъде около нас. За да могат да изградят увереност и интерес към изследването, в часовете се използва цялото пространство в средата наоколо. Когато учителите приложат на практика своята творческа свобода, те надграждат насоките в ръководството на учителя по JUMP и правят часовете си още по-интересни.

✅ Ученето на малки стъпки – всички теми развиващи алгебричното мислене са изключително важни, комбинират много концепции, развиват сложни математически умения. Например, за да научим часовника започваме от циферблата, как се подредени числата по него, каква е зависимостта, след това, коя е малката стелка и за какво служи, след това какво и за какво служи голямата, каква е връзката между двете, и какво става ако има и трета стрелка. Всички тези концепции са поднесени на малки стъпки, с много живи примери и опити, за колкото време е нужно на учениците за трайно разбиране.

✅ Непрестанно окуражаване и създаването на подкрепяща и позитивна култура в класната стая „Успяхме!“, „Браво!“, „Ние сме математици, изследователи!“ – това обичат да чуват децата, за да повярват, че могат да се справят успешно и при сложни задачи. Такава култура в класните си стаи изграждат учителите по JUMP Math, а ученето може да стане в къта за релакс, при бонус задачите, или на земята. Знанието е навсякъде и е достъпно за учениците.

С много внимание и любов се провеждат часовете по математика и в СУ „Владимир Комаров“ в град Велико Търново, в класовете на г-жа Марияна Стоянова и г-жа Антоанета Дочева-Йорданова. Госпожата дава поредица от примери, а учениците с желание излизат и решават задачи на дъската. Училището е модерно, СТЕМ оборудвано, а директорът г-н Янаки Лазаров е подкрепящ и насърчаващ иновативните решения на педагогическия екип.

Силата на JUMP Math да насърчава креативния подход у педагозите

JUMP Math вдъхнови учителите по проекта, даде им кураж и ресурси да развихрят креативността си и да смело да експериментират с новата методика. Двама от тях подготвиха и представиха пред JUMP Math общността свои разработки по избрани теми от материала по JUMP Math за 1-ви и 2-ри клас. Г-жа Владислава Ангелова, от 94 СУ “Димитър Страшимиров”, гр. София, подготви и проведе уебинар за 1-ви клас на тема “Как да обогатим преподаване на действия събиране и изваждане с методиката JUMP Math”, а г-н Ивайло Саправлийски, от ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница, изнесе уебинар за 2-ри клас на тема “Как да комбинираме методиката JUMP Math с ИКТ”. Благодарим на тези колеги, че продължават да се развиват и споделиха опита си и създадените ресурси с останалите колеги, с което и допринасят за надграждане на педагогическите практики и академично знание в JUMP Math общността!

Постигнахме целите си по проекта

С гордост можем да кажем, че са постигнати всички заложени цели по индикаторите на проекта.

  • Относно учителите:

Учителите работещи по методиката JUMP Math повишават преподавателските компетентности по отношение на математическата подготовка и новия  иновативен метод им помага за подобряване на педагогическата ми практика. Развиват позитивните си нагласи  си и смятат, че наистина всяко дете може да бъде успешно по математика. Използват принципи и подходи от JUMP Math и по други учебни дисциплини. Стават по-уверени и развиват уменията си за преподаване на предметното знание по математика чрез въвеждането на иновативни подходи. Имат нагласа за продължаване на работа по програмата JUMP Math през следващата година, както и техни колеги от същото училище в 1 или 2 клас биха искали да преподават по методиката JUMP Math. Също така биха препоръчали методиката на свои колеги учители от други училища.

  • Относно учениците:

В следствие на работата по JUMP Math при учениците се наблюдава повишаване на постиженията по математика на децата по отношение на базови математически компетентности. Също така се е повишила увереността относно  уменията по математика и мотивацията  за учене. Методиката JUMP Math е помогнала на учениците да изградят разбиране  за ползите от математиката и приложението ѝ в живота, както и да  повишават постиженията по математика си по отношение на базови математически компетентности. Много важно е, че учениците са станали по-спокойни в часовете по математика с JUMP Math.

  • Относно училищата:

Едно от училищата по проекта – ОУ „Христо Ботев“, с. Мъглиж, обл. Стара Загора вече има статут на иновативно училище с одобрена иновация с JUMP Math за следващите 4 години. Екипът ни ги подкрепи в процеса на разписване и кандидатстване през м. януари 2023 г., а в следващите учебни години ще работим заедно с училищния екип за успешно реализиране на иновацията им.

Как продължаваме през 2023/24 учебна година

С подкрепата на ТСА в рамките на този проект успяхме да запалим любовта към математиката за нови 48 учители и техните над 600 ученици. Нещо повече, вдъхновени от иновативната методика, двама от активните учители разработиха собствени материали по избрани теми за 1-ви и 2-ри клас и ги представиха пред колегите си в групови уебинари, а едно от училищата по проекта вече е с одобрена иновация JUMP Math за следващите 4 години и има статут на Иновативно училище.

Както показват изследванията и наблюденията ни през годините,  методиката дава прогресивен резултат кумулативно, затова дългосрочните ни цели включват активна работа с училищните екипи и търсене на варианти и форми за продължаване на работата по програма JUMP Math.

Ще работим с училищата в посока изграждане на приобщаваща среда, която поставя учениците в центъра на образователния процес, независимо от социално-икономическия им произход, така че да реализират максимално потенциала си. В подкрепяща среда учениците ще могат да изградят когнитивна издръжливост и умелост, универсални умения, увереност в собствените способности и желание за постоянно учене, да получат нужната подкрепа от значими възрастни, да имат достъп до образователни възможности, както и да бъдат окуражени да избират и продължават образованието и развитието си на следващ етап.

Както очаквахме 70% от учителите изявиха желание да продължат да работят с JUMP Math и през следващата учебна година и с одобрението на партньорите ни ТСА ще успеем да предоставим учебни материали на тези учители – това, което те и техните училища не могат да си позволят на този етап. По този начин ще успеем да подкрепим за следващата 2023/24 учебна година с учебни материали по JUMP Math над 20 паралелки с общо 335 ученици от 10 училища от цялата страна. Екипът на ИПО ще обучи 6 нови учители от училищата партньори по проекта в тридневното онлайн обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“ за 2 кредита, през м. август 2023 г. Някои от новите учители ще поемат нови 1-ви класове, а други ще допълнят педагогическия колектив на училищата, за да продължат работата с учениците, които са учили по JUMP Math миналата учебна година. Екипът ни ще ги подкрепя методически и през 2023/24 учебна година с ресурси, методически уебинари и инструменти за проследяване на напредъка на учениците.

Основна цел за нас е да разширим обхвата на програмата сред непривилегировани общности, да достигнем до повече паралелки и да работим холистично с училищата, защото сме натрупали много богат опит и експертиза през годините. Искаме да подкрепим с JUMP Math педагозите и учениците именно на тези училища, до които иновациите трудно стигат, за да имат равен старт и достъп до качествено образование и устойчиво изграждане на ключови математически и универсални умения, предпоставка за пълноценно развиване на потенциала и за успешна реализация на учениците в обществото и в живота.

Подкрепата за финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна „Институт за прогресивно образование“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.