Списание Мениджър 012024

Качествено образование тук и сега!? Задачата е трудна, но не невъзможна – решението е в училищата!

В януарския брой на сп. Мениджър 01/2024 образователните експерти Олга Траянова, председател на УС на ИПО и директор „Образование“ в Гимназия по дигитални науки „СофтУни БУДИТЕЛ“ и Евгения Пеева, ИД на гимназията и наш съмишленик, споделят важни насоки за реална промяна и подобряване на качеството на образованието в училище. Как един силен отбор реализира каузата за образователна трансформация на терен, тук и сега, без да чака МОН да формира ефективни национални политики и да започне да инвестира средства с фокус ученика в центъра.

Задачата е трудна, но не невъзможна – решението е в училищата

Трябва да потърсим решението там, където образованието може да се променя ежедневно – в училище. Когато има добре подготвен управленски и учителски екип, едно българско училище може да направи така, че учениците му да са функционално грамотни и да усвояват умения за успех през XXI век. Вече немалко училищни директори осъзнават, че няма нужда да чакат МОН да зададе училищната визия и ценности или да обучи учителите им как да управляват класната стая и да преподават спрямо нуждите на учениците. В динамично развиващата се българска образователна екосистема има смислени инициативи, които предоставят полезни обучения, ресурси, идеи, общности за обмен на добри практики и вдъхновение. Те работят с данни и измерват обективно ефективността си чрез крайния резултат – реални подобрения в образователния процес за учители, ученици и цели училища.

Успехът на училището зависи от няколко неща:

  • Ясна визия какви ще бъдат учениците на изхода, с какви умения, нагласи и знания ще завършат училище, за да преминат успешно към следващия етап на развитие в живота си.
  • Управленски екип с висока ангажираност.
  • Училищна общност, която разбира и приема визията за успешните ученици за свой основен приоритет.
  • Съпътстващи процеси и инструменти, които улесняват и фокусират работата на училищната общност в посока постигане на визията за учениците.

Ключът са хората

👉 Двигател на промяната в училище не са нито учебните програми, нито STEM центърът, нито „Дигиталната раница“ – ключът са хората.

👉 Учителите и директорите са ролеви модели за учениците.

👉 Уменията на учителите да преведат учениците през процес на откриване на отговори и решения вместо на заучаване на преподаден материал са ключови.

👉 Необходима е промяна на парадигмата „учителя в центъра“ към взаимодействие в клас и в училище с „ученика в центъра“.

Рецепта за успех

През последните години наблюдаваме примери на отделни училища, които вземат нещата в свои ръце. Какво правят те?

  • Включват учениците в намирането на решения на съществуващи проблеми и в планирането на промени в училище. Когато училищните лидери подкрепят учениците да изразят реалните си интереси и нужди, посяват семето на нагласата „от мен зависи да променя и подобря“.
  • Развиват учителите си, така че да преминат от парадигмата на „учителя в центъра“ към взаимодействие в клас и в училище с „ученика в центъра“. Това изисква от учителят най-вече да приеме всеки ученик като достойна за уважение личност със свой дълбок вътрешен свят, човешки потенциал за развитие и партньор в процеса на взаимно учене. Резултатът е позитивен ефект върху дисциплината на учениците, спад в нивата на агресия в училище, както и цялостно повишаване на мотивацията за учене.
  • Поставят фокус върху функционалните умения за успех в ерата на изкуствения интелект. Уменията на учителите да преведат учениците през процес на откриване на отговори и решения вместо на заучаване на преподаден материал са ключови.

Цялата статия е вдъхновяваща и дава ясна визия и фокус как и с какви инструменти училищните екипи могат да постигнат голям напредък.

Линк към статията „Ученикът в центъра“ в сп. Мениджър 01/2024