ПОиОХ 77СУ 1

За позитивното образование и образованието за характер

“Work hard, be nice” (Работи усилено, бъди добър) е мотото на едно от най-известните училища в света. Училището се казва KIPP и е основано на философията на позитивното образование и развиването на силните страни на характера на учениците. KIPP е едно от многобройните образователни институции по света, които залагат като основа на образователната си концепция парадигмата на позитивното образование и образованието за характер, а ние можем да черпим опит и вдъхновение, както и да прилагаме добрите практики.

От основаването и стартирането на дейността си, мисията на “Институт за прогресивно образование” (ИПО) е да подпомага българската образователна екосистема чрез подкрепа на училищните екипи и утвърждаване на принципите на позитивното образование – безусловна вяра в потенциала на всеки български ученик, цялостно развитие на интелектуалните способности, меки умения, характер и вътрешна мотивация, индивидуализиран подход, свобода, креативност, отговорност, подкрепа и професионално развитие за учителите.

В края на 2021 година ИПО обедини сили в изключително ценно партньорство с екипа на Характер.бг, които разработват и внедряват практики за изграждане на благополучие и характер в училище, у дома и на системно ниво. Един от съоснователите на инициативата и учител с богат опит – Димитър Татарски, вече близо десет години работи неуморно, за да могат все повече училища в страната да се запознаят и да припознаят принципите и модела на позитивното образование. Именно тези принципи представляват обединяващото звено между двете организации. Като кулминация на споделената визия на двете организации, ние разработихме в подходящ формат обучителната тема за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – “Позитивно образование и образование за характер” за 1 квалификационен кредит, която беше одобрена от МОН и вписана в ИРОПК.

През февруари и март 2022 г., съвместно с Характер.бг, реализирахме първото обучение “Позитивно образование и образование за характер”, за почти пълния състав на екипа на 77 ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в град София. До края на календарната година училището ще реализира редица дейности с цел пълното и устойчиво прилагане на принципите на образованието за характер, и най-вече за да са учениците в  училището още по-мотивирани и ангажирани в учебния процес и академичното и личното си израстване в бързо-променящата се и непредвидима среда. Дейностите в училището ще се реализират по програма Учим заедно.

Още вдъхновяващи моменти и усмивки от обучението 🙂

Обучението “Позитивно образование и образование за характер”, може да намерите в портфолиото на обучителни програми на ИПО Училище за учители.

За повече вдъхновение и примери за това как се прилага модела на позитивното образование, може да разгледате това видео със споделения опит от Geelong Grammar School в Австралия.