Контакти
Малко повече за Вили

violeta-nikolovaВиолета се присъединява към Института за прогресивно образование в началото на 2014 година, като припознава каузата му за промяна на образователната система в България към адекватна на изискванията на съвременното общество.  През 2015 г. става член на сдружението, а през 2016 г. участва в УС на ИПО.

Виолета завършва магистърска степен по Автоматизация в Технически университет, София. През годините трупа опит в административния мениджмънт като заема ръководни и оперативни позиции в дружества в различни сфери.

В ИПО Виолета заема важна роля в сплотяването на екипа професионалисти, като изпълнява организационни и оперативни функции на различни нива. Фокусира интересите си в областта на административно и финансово управление на НПО, отговаря за мениджмънта на административните, финансовите и оперативните дейности, отчетност и управление на проекти. В реализирането на проекта JUMP Math, балансира аналитичен подход с креативни идеи и гъвкавост в решенията.

През 2016 г. участва в реализирането на една от големите цели на ИПО – изграждане на нов модел училище, където се прилагат добрите образователни практики, иновативни системи и натрупан опит от досегашната работа на сдружението и неговите съмишленици. Резултатът е Частно начално училище „Прогресивно образование“, което успешно отваря врати през септември 2016 г. с над 65 ученици, след което прераства в основно училище и върви своя самостоятелен път с прекрасен екип от силно мотивирани педагози.

Виолета ръководи административните, логистични и оперативни дейности в организацията, участва дейно в проектното планиране и реализирането на проектите, допринася за развитието на организацията.