donation_1240x0404_slider

Усмивките на децата от ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиево, на снимката по-горе са от радостта, която изпитват от ученето на математика с JUMP Math! Благодарение на помощта от нашите дарители за кампания в Платформата.бг, за учебната 2019/20 година успяхме да осигурим за тях и за още една паралелка в 4-ти клас от ОУ „Р. Попович“, гр. Карлово (общо 50 деца) учебни материали по JUMP Math. Учителките им работят по системата над 5 години и се радват на постиженията на учениците си, а децата изграждат увереност и са видимо щастливи в часовете по математика с JUMP Math.

За 2020/21, с кампанията ни за набиране на средства в GLOBAL GIVING „Да запалим любовта към математиката с JUMP Math за 250 деца в България“, успяхме да осигурим материали за над 250 деца от семейства в неравностойно положение, подкрепихме и техните учители.

От 2013 г. досега ИПО осигурява средства и финансиране под различна форама, за да може програма JUMP Math и ценните учебни материали и ресурси по математика да достигат до все повече учители и ученици в цялата страна. Ще продължаваме да го правим, защото получаваме непрекъснато окуражаваща обратна връзка от учителите за напредъка и успехите на учениците им. Знаем, че старта в училище е решаващ за бъдещето на много деца от семейства в неравностойно положение, а знанията по математика са основополагащите за мисленето, реализацията и оцеляването. Доброто обучение по математика ще даде реален шанс на много деца за разгръщане на потенциала и реализация във всички СТЕМ направления.

Ние вярваме, че с качествено образование можем да променим съдбите на децата, като им дадем добър старт и шанс да разгърнат потенциала си, да са уверени в знанията си и да се развиват и живеят пълноценно. Знанията и уменията, придобити в часовете по математиката в начален етап с JUMP Math, са стабилна основа и суперсила 🚀🚀🚀 за цял живот.


📢 АКТУАЛНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ОТ МАРТ 2021!!!

Подкрепете ни с дарение в новата ни кампания в GLOBAL GIVING!

„Да запалим любовта към математиката у българските ученици с JUMP Math – 2021/22″

Целта ни е да наберем средства за учебни материали по JUMP Math за 2021/22 година, които ще предоставим на ученици от семейства в неравностойно положение и на техните учители, за да учат математиката с радост и да бъдат уверени и отговорни за бъдещето си.


🔔 МОЖЕ ДА ДАРЯВАТЕ ЗА КАУЗИТЕ НИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!

За да продължим да развиваме и реализираме дейността си в обществена полза и за да можем да достигаме до Вас като споделяме знание, добри практики и ресурси, ние се нуждаем от Вашата финансова подкрепа!

Можете да подкрепите дейността ни или конкретен наш проект, като дарите сума по банковата ни сметка:

Институт за прогресивно образование

Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG40UNCR70001521417093

BIC: UNCRBGSF

Основание: Дарение

Ние вярваме, че споделянето на знания и опит може да ни помогне да запазим духа си и да се подкрепяме взаимно в преминаването през изпитанията и трудностите!

Очакваме на повика ни да откликнат всички, които вярват в силата на математическото знание да дава универсални умения за успех на българските деца!


🔵 НИЕ РАБОТИМ ЗА ПРОМЯНАТА!

От 2012 г. Институт за прогресивно образование (ИПО) осъществява мисията си за преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век, като реализира проекти за подобряване на качеството на преподаване и учене в българските училища, подкрепя професионалното развитие на учителите, търси начини за преодоляване на образователните и социални неравенства. Реализираме дейността си с помощта на дарители, подкрепа от съмишленици, доброволци и проектно финансиране.

Един от големите проекти на ИПО е програмата JUMP Math, която успешно се реализира в България с подкрепата на дарители и проектно финансиране за периода 2014-2018 г. от фондация „Америка за България“, а от 2019 г. се осъществява със собствени средства на ИПО и с помощта на доброволци и дарители. Обучили сме над 1500 учители и педагогически специалисти от цялата страна да преподават по JUMP Math и над 16 500 ученици са работили с учебните материали по JUMP Math под различна форма.

През годините ИПО следва политиката си да предоставя безвъзмездно учебни материали за деца от семейства в неравностойно положение, за да осигури равен старт на всички. Всяка година на училищата, използващи JUMP Math в повече паралелки, предоставяме безвъзмездно част от учебните материали за учениците, както и всички учебни материали и ресурси за учителите. През цялата година учителите, които работят по JUMP Math получават напълно безплатно ценна методическа подкрепа под формата на уебинари по класове, презентации, клипове за ключови умения и други ресурси, които са изключително полезни за онлайн преподването.

С идеята да подкрепим учителите по JUMP Math холистично, ИПО създаде платформа „Училище за учители“, където разработваме и предоставяме обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Платформата вече е отворена за всички учители и е с богато портфолио от над 40 обучителни програми, вписани в „Информационния регистър за одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти“ на МОН. Само за 2019 г. сме обучили над 600 учители от цялата страна по различни актуални теми по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Темите са разнообразни и развиват компетентности, които помагат на педагогическите специалисти да обогатяват своята практика на преподаване и обучение. Обучителите ни са експерти с богат и дългогодишен опит. Целта ни е да можем да достигнем до по-голяма част от учителите и училищата в България и да предоставяме този ценен ресурс на достъпни цени.

„Училище за всички“ е друга платформа на ИПО за учене и споделяне на опит с достъпни за учители и родители семинари, уебинари, лекции и кратки обучения по актуални теми, свързани с ученето. Там търсим пресечните точки между търсенията и взаимодействията на педагогическите специалисти и родителите по разнообразни въпроси, за които не остава време на родителските срещи. Ние вярваме, че подкрепата за учителите е задължителна в контекста на бързите промени в обществото ни, изискващи от образователната система да развива паралелно знание, умения и нагласи за учене през целия живот. Вярваме, че за да могат учителите да се справят по най-добрия начин с проблемите, които надхвърлят рамките на формалното образование, родителите трябва да са приобщени, активни и подготвени по темите от училищния живот. Част от актуалните теми, с помощта на партньорите ни обучители, сме разработили и предлагаме под формата на свободно достъпни лекции и уебинари, за да допринесем към общностната осъзнатост и устойчиво преминаване през предизвикателсвата в днешно време.