donation_1240x0404_slider

Усмивките на децата от ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиево, на снимката по-горе са от радостта, която изпитват от ученето на математика с JUMP Math! Благодарение на помощта от нашите дарители за кампания в Платформата.бг, за учебната 2019/20 година успяхме да осигурим за тях и за още една паралелка в 4-ти клас от ОУ „Р. Попович“, гр. Карлово (общо 50 деца) учебни материали по JUMP Math. Учителките им работят по системата над 5 години и се радват на постиженията на учениците си, а децата изграждат увереност и са видимо щастливи в часовете по математика с JUMP Math.

През 2020 г. стартирахме кампания за набиране на средства в GLOBAL GIVING „Да запалим любовта към математиката с JUMP Math за българските ученици“ и успяхме да осигурим материали за над 300 деца от семейства в неравностойно положение, подкрепихме и техните учители.

От 2013 г. досега ИПО осигурява средства и финансиране под различна форама, за да може програма JUMP Math и ценните учебни материали и ресурси по математика да достигат до все повече учители и ученици в цялата страна. Ще продължаваме да го правим, защото получаваме непрекъснато окуражаваща обратна връзка от учителите за напредъка и успехите на учениците им. Знаем, че старта в училище е решаващ за бъдещето на много деца от семейства в неравностойно положение, а знанията по математика са основополагащите за мисленето, реализацията и оцеляването. Доброто обучение по математика ще даде реален шанс на много деца за разгръщане на потенциала и реализация във всички СТЕМ направления.

Ние вярваме, че с качествено образование можем да променим съдбите на децата, като им дадем добър старт и шанс да разгърнат потенциала си, да са уверени в знанията си и да се развиват и живеят пълноценно. Знанията и уменията, придобити в часовете по математиката в начален етап с JUMP Math, са стабилна основа и суперсила 🚀🚀🚀 за цял живот.


📢  АКТУАЛНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В GLOBAL GIVING

Целта ни е да наберем средства за учебни материали по JUMP Math, които ще предоставим на ученици от семейства в неравностойно положение и на техните учители, за да учат математиката с радост и да бъдат уверени и отговорни за бъдещето си.


🔔 ВАШАТА ПОДКРЕПА ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА УСПЕХА НА КАУЗИТЕ НИ!

За да продължим да реализираме дейността си в обществена полза, като се развиваме и споделяме знание, добри практики и ресурси,

ние се нуждаем от Вашата финансова подкрепа! Можете да подкрепите дейността ни или конкретен наш проект, като дарите сума по банковата ни сметка:

Институт за прогресивно образование

Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG40UNCR70001521417093

BIC: UNCRBGSF

Основание: Дарение

Ние вярваме, че споделянето на знания и опит може да ни помогне да запазим духа си и да се подкрепяме взаимно в преминаването през изпитанията и трудностите! Уверени сме, че ще имаме подкрепата на всеки, който вярва в силата на математическото знание да дава универсални умения и да допринася за успеха на българските деца!


НИЕ РАБОТИМ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ!

От 2012 г. Институт за прогресивно образование (ИПО) осъществява мисията си за преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век, като реализира проекти за подобряване на качеството на преподаване и учене в българските училища, подкрепя професионалното развитие на учителите, търси начини за преодоляване на образователните и социални неравенства. Реализираме дейността си с помощта на дарители, подкрепа от съмишленици, доброволци и проектно финансиране.

Един от големите проекти на ИПО е програмата JUMP Math, която успешно се реализира в България с подкрепата на дарители и проектно финансиране. За периода 2014-2018 г. програма JUMP Math беше изцяло подкрепена от фондация „Америка за България“, а от 2019 г. се осъществява със собствени средства на ИПО и с помощта на доброволци и дарители. През 2021 и 2022 установихме партньорство и с фондация „Тръст за социялна алтернатива“, които ни подкрепиха за да обучим над 50 учители в начален етап и да достигнем до над 700 ученици от непривилегировани семейств, които учат математиката с радост с учебните материали на JUMP Math. Досега сме обучили над 1600 учители и педагогически специалисти от цялата страна да преподават по JUMP Math и над 20 000 ученици са работили с учебните материали по JUMP Math под различна форма.

През годините ИПО следва политиката си да предоставя безвъзмездно учебни материали за деца от семейства в неравностойно положение, за да осигури равен старт на всички. Всяка година на училищата, използващи JUMP Math в повече паралелки, предоставяме безвъзмездно част от учебните материали за учениците, както и всички учебни материали и ресурси за учителите. През цялата година учителите, които работят по JUMP Math получават напълно безплатно ценна методическа подкрепа под формата на уебинари по класове, презентации, клипове за ключови умения и други ресурси, които са изключително полезни за онлайн преподването.

С идеята да подкрепим учителите по JUMP Math холистично, ИПО създаде платформа „Училище за учители“, където разработваме и предоставяме обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Платформата вече е отворена за всички учители и е с богато портфолио от над 60 обучителни програми, вписани в „Информационния регистър за одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти“ на МОН. Всяка година обучаваме над 200 учители от цялата страна под различни форми. Темите са разнообразни и развиват компетентности, които помагат на педагогическите специалисти да обогатяват своята практика на преподаване и обучение. Обучителите ни са експерти с богат и дългогодишен опит. Целта ни е да можем да достигнем до по-голяма част от учителите и училищата в България и да предоставяме този ценен ресурс на достъпни цени.

„Училище за всички“ е друга платформа на ИПО за учене и споделяне на опит с достъпни за учители и родители семинари, уебинари, лекции и кратки обучения по актуални теми, свързани с ученето. Там търсим пресечните точки между търсенията и взаимодействията на педагогическите специалисти и родителите по разнообразни въпроси, за които не остава време на родителските срещи. Ние вярваме, че подкрепата за учителите е задължителна в контекста на бързите промени в обществото ни, изискващи от образователната система да развива паралелно знание, умения и нагласи за учене през целия живот. Вярваме, че за да могат учителите да се справят по най-добрия начин с проблемите, които надхвърлят рамките на формалното образование, родителите трябва да са приобщени, активни и подготвени по темите от училищния живот. Част от актуалните теми, с помощта на партньорите ни обучители, сме разработили и предлагаме под формата на свободно достъпни лекции и уебинари, за да допринесем към общностната осъзнатост и устойчиво преминаване през предизвикателсвата в днешно време.


ИСТОРИИ НА УСПЕХА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ДАРИТЕЛСКИ КАМПАНИИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

2019-2020 Дарителска кампания за 2 паралелки по JUMP Math

2020-2021 Първата ни дарителската кампания през Global Giving „Да запалим любовта към математиката за 250 деца и техните учители“